Gruppledare Grönblå samverkan Västra Götalandsregionen: Conny Brännberg (KD), Ulrika Frick (MP), Lars Holmin (M), Kristina Jonäng (C), Pär Lundqvist (L).
Gruppledare Grönblå samverkan Västra Götalandsregionen: Conny Brännberg (KD), Ulrika Frick (MP), Lars Holmin (M), Kristina Jonäng (C), Pär Lundqvist (L). Bild: Jonatan Fernstrom

Karl af Geijerstam: Administratörer får lämna när blågröna lägger regionbudget

Regionen måste satsa på kortare vårdköer, höjda sjuksköterskelöner och kollektivtrafik. Det grönblåa styret aviserar nu nedskärningar i den centrala administrationen.

Det här är en ledartext. Bohusläningen är oberoende liberal.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

I måndags presenterade det grönblåa styret i Västra Götalandsregionen den sista budgeten för den här mandatperioden. Rubriken ”en ansvarsfull budget i en orolig tid” sätter tonen. Det finns många utmaningar som regionen står inför och verksamheten är stor och komplex. Budgeten omfattar omkring 60 miljarder kronor. I regionen finns ju inte bara vården, som i sig är en gigantisk organisation, utan också naturbruksgymnasier, folkhögskolor, opera, symfoniorkester, kollektivtrafik och Botaniska trädgården i Göteborg.

Regionens verksamhet kännetecknas fortfarande av att hantera efterverkningarna av coronapandemin. 200 miljoner satsas på att komma ikapp operationsköerna. Man hyser också en förhoppning att kollektivtrafikresandet ska öka nästa år, vilket också ger ökande kostnader. Kollektivtrafiken var ju faktiskt före pandemin en succé för regionen, på tio är ökade antalet resor med 50 procent.

ANNONS

Efter pandemin har frågan om materialförsörjning och lagerkapacitet kommit högt på agendan. Nu ser man ett ökat behov av inköp och lagerhållning av förnödenheter för att upprätthålla beredskapen. En utredning ska undersöka lokalisering och dimensionering av försörjnings- och logistikfunktioner.

Satsningen på höjda löner till sjukvårdspersonal fortsätter. Över 400 miljoner satsas nästa år, varav hälften riktas till de som arbetar dygnet runt.

Regionens hus i Göteborg
Regionens hus i Göteborg Bild: Anders Ylander

En stor kostnad som inte märks i verksamheten är avsättning på en miljard till pensionskostnaderna. I budgeten uttrycks en oro för att prognoserna för regionens pensionskostnad ändras ganska ofta. Detta är ett stort problem som man måste ta fram en plan för att hantera i framtiden. Att säkra nuvarande och framtida pensionsåtaganden är inte så glamorös politik, men viktig och ansvarsfull.

Väldigt mycket i budgeten handlar inte om ekonomi, utan om organisationen. Under de senaste åren har ersättningarna till sjukhusen ökat med sex procent årligen, alltså mer än kostnadsutvecklingen i samhället. Trots detta är köerna fortfarande långa. Det grönblåa styret vill förbättra produktiviteten, förbättra arbetsmiljön och klara av den svåra bemanningssituationen samtidigt. För att lyckas med detta måste man övergå till tillitsbaserad styrning och ge mer ansvar och befogenheter på första linjens chefer och deras medarbetare. Detta låter utmärkt, men i praktiken kan det nog vara svårt.

ANNONS

LÄS MER:Nu satsar vi 700 miljoner kronor på höjda löner till vårdpersonalen

Tidigare i år beslutade regionfullmäktige om en helt ny politisk organisation i Västra Götalandsregionen, där antalet politiska uppdrag minskades från 621 till 612. Denna blygsamma minskning av antalet politiker ska dock åtföljas av en rejäl minskning av det centrala koncernkontoret. Man föreslår att omkring 60 – 70 tjänster inom central administration ska bort.

Regionen ska hela tiden arbeta med att effektivisera arbetet och öka produktiviteten. Det måste också gälla den centrala byråkratin, tycker de grönblåa. Att minska koncernkontoret med tio procent (motsvarande 60 miljoner kronor) är ett ”rimligt första steg”. Även detta är både klokt och ansvarsfullt. År 2018 rapporterade tidningen Vårdfokus att antalet administratörer i landets regionen var större än antalet läkare. Så som dagens arbetsmarknad ser ut får man hoppas att alla dessa kan anta nya utmaningar i annan verksamhet. De som har en sjukvårdsutbildning i grunden har ju heller inga svårigheter att söka sig ut i verksamheterna.

Avslutningsvis kan man notera att regionens ekonomi är mycket god. Budgeten visar på överskott de närmast tre åren och man är stadd vid kassa. Det visar också att utmaningarna för vården just nu inte primärt handlar om att finansiera den, utan snarare att organisera den.

Regionens budget

Verksamheternas totala nettokostnader: 62 miljarder kronor

Hälso- och sjukvård: 45 miljarder

Kollektivtrafik: 5,6 miljarder

Kultur: 1,1 miljarder

Budgeterat resultat:

+616 miljoner (2023), +1076 miljoner (2024), +1883 miljoner (2025)

Ur balansräkningen:

Eget kapital: 13,8 miljarder

Långfristiga skulder: 7,5 miljarder

Värde på byggnader och mark: 24,8 miljarder

Värde på maskiner och inventarier: 12,5 miljarder

ANNONS
ANNONS