Trots ökade fångster av skarpsill är det fortfarande brist på ansjovis till jul.