Därför lär tredje dosen coronavaccin behövas

Allt fler länder planerar för att vaccinera befolkningen mot covid-19 med en tredje dos. Nu ser också Folkhälsomyndigheten det som troligt – för vissa i höst och för andra nästa år. Anledningen till att det lär behövas är i grunden enkel, menar experter.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Förra veckan klev Israel in i en ny fas av covid-19-vaccinationen. Landet ska börja ge en tredje dos till redan vaccinerade. Därefter har besked kommit från såväl Storbritannien som Tyskland, som planerar att ge befolkningen en tredje dos med start i höst.

Frågan, som diskuterats lätt sedan vaccinationskampanjens början, har därmed blivit högaktuell. På tisdagen meddelade så Folkhälsomyndigheten att man ser en tredje dos för större delen av den svenska befolkningen som sannolik 2022. Vissa riskgrupper kan rentav få dos tre i höst.

Hittills ser statsepidemiolog Anders Tegnell ändå inga signaler på att en sådan dos behövs. Antalet så kallade genombrottsinfektioner, där vaccinerade blir smittade, har inte ökat på något tydligt sätt i Sverige och hittills finns ingen virusvariant som oroar på allvar.

ANNONS

Vad gör att ni ändå ser det som sannolikt att en tredje dos behövs?

– Framför allt kunskapen om andra liknande vacciner, kunskapen om andra liknande infektioner och hur den här typen av virus brukar uppträda. Man får inte livslång immunitet av den här typen av sjukdomar, utan skyddet brukar klinga av inom något eller några år, säger Anders Tegnell.

Anders Tegnell avvaktar

Risken man ser framför sig är att vaccinskyddet inte förblir så pass starkt att smittspridningen bromsas och sjukhusinläggningarna och dödsfallen är få.

Men medan andra länder redan nu börjar spika datum för starten av dos tre-vaccinationen är Folkhälsomyndigheten mer avvaktande. Enligt Anders Tegnell behövs först mer bevis på att ytterligare en spruta faktiskt behövs.

– En signal på att de här grupperna tappar sin immunitet. Det kan vara i form av att risken att insjukna ökar för de här grupperna, men det kan också vara rapporter från andra länder där man har sett att immuniteten blir allt mindre i vissa grupper.

Magnus Gisslén ser tredje dos som rimlig

Magnus Gisslén, professor på Göteborgs universitet och överläkare på Sahlgrenskas infektionsklinik, leder just nu en studie som bland annat tittar på vaccinernas skyddseffekt på sikt. Han delar Folkhälsomyndighetens bedömning, att en tredje dos sannolikt behövs.

– Det tycker jag låter rimligt. Det är fortfarande så att det inte finns data på hur länge vaccinet har effekt i olika delar av befolkningen, men vi vet att för vissa personer – särskilt riktigt gamla och de med nedsatt immunförsvar – är vaccineffekten lite sämre och räcker lite kortare tid. Det är klart att det i första hand är där man då ger en tredje dos.

ANNONS
Magnus Gisslén, professor på Göteborgs universitet och överläkare på Sahlgrenskas infektionsklinik
För personer i medelåldern och yngre är det inte lika bråttom med en tredje dos, menar Magnus Gisslén: ”Skyddet med två doser är väldigt gott från att bli svårt sjuk med de varianter som cirkulerar nu – även när det gått ett år och kanske längre”. Bild: Ingrid Gisslén

Finns det tecken på att man tappar immunitet efter en viss tid?

– Det finns inte så mycket tecken på det i stora studier ännu. Men vi vet att det är så med de allra flesta vacciner. När man tittar på antikroppsnivåer har man också sett att de minskar. Sedan finns studier som tyder på att man har ett förhållandevis gott skydd om man är medelålders och yngre under lång tid, sannolikt över ett år.

Ali Harandi tror immuniteten avtar

Även Ali Harandi, docent och chef vid vaccinlaboratoriet på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, håller med om att en tredje dos lär behövas.

– Två doser skyddar fortfarande bra mot svår sjukdom efter sex månader, och jag tror att de fortsätter skydda bra mot svår sjukdom även efter det. Men om man ser till nästa år är immuniteten troligtvis avtagande, och då är det bra att ge en boosterdos.

Han betonar samtidigt:

– Allt måste ses i kontext till läget i pandemin. Om pandemin fortsätter runt om i världen tror jag det är ett väldigt bra beslut att ge en tredje dos till de som fått Astra Zeneca, till att börja med, och sedan fortsätta med de som fått Pfizer eller Moderna. Men om pandemin är över, och vi är i ett läge där det inte längre finns någon hög risk, tror jag att det här beslutet behöver omvärderas.

ANNONS
Samtidigt som länder som Sverige diskuterar en tredje dos väntar många i världen på sin första dos. Det bekymrar Ali Harandi: ”Det är förmodligen rätt att säga att vi inte är säkra förrän alla är säkra. Vad kommer hända när restriktioner lyfts och människor börjar resa? Det är en väldigt kritisk fråga”.
Samtidigt som länder som Sverige diskuterar en tredje dos väntar många i världen på sin första dos. Det bekymrar Ali Harandi: ”Det är förmodligen rätt att säga att vi inte är säkra förrän alla är säkra. Vad kommer hända när restriktioner lyfts och människor börjar resa? Det är en väldigt kritisk fråga”. Bild: Olof Ohlsson

Skillnad på Astra Zeneca och Pfizer

Folkhälsomyndighetens besked om den tredje dosen gäller oavsett vaccinsort. Anders Tegnell menar att han inte känner till något som i dag ”talar för att det ska vara olika”. Men Ali Harandi är alltså tydlig med att särskilja de som vaccinerats med Astra Zenecas vaccin från de som vaccinerats med mRNA-vaccinerna från Pfizer och Moderna.

– Immuniteten ser ut att minska och immuniteten av Astra Zenecas vaccin mot deltavarianten är inte optimal, säger Ali Harandi, som tillägger att även Pfizers skydd verkar avta med tiden även om skyddet fortsatt är högt.

Är de som har fått Pfizer säkrare i höst och vinter, tror du?

– Det skulle jag säga, baserat på den publicerade data som finns pekar allt mot att Pfizers vaccin är 20 procent mer effektivt jämfört med Astra Zenecas vaccin. Så de som har fått Pfizers vaccin ligger nog bättre till. Det betyder inte nödvändigtvis att de som har fått Astra Zeneca löper någon hög risk nu, men när tiden går skulle jag säga att de borde bli prioriterade att få en tredje dos med mRNA-vaccin.

Smittspridningen av covid-19 kan öka

När man pratar om behovet av en tredje dos, och ett avtagande skydd, innebär det inte nödvändigtvis att en stor mängd vaccinerade människor riskerar att bli svårt sjuka i covid-19. Men det finns ändå uppenbara risker om vaccinskyddet minskar, förklarar Magnus Gisslén.

ANNONS

– Det första som händer, och som även kan hända nu, är att fler kan bli smittade men inte svårt sjuka och att man då får en smittspridning i samhället. Det ger en risk både för de som har ett sämre immunförsvar och enstaka andra individer, i och med att skyddet inte är hundraprocentigt. Ju större smittspridningen är, desto större är den risken, säger han men påpekar att två doser i nuläget ger ett bra skydd:

– Ännu viktigare, i det stora sammanhanget, är att så många som möjligt vaccinerar sig med två doser. Om man ska se det i ett samhällsperspektiv är det extremt viktigt, nu inför hösten när skolor och sådant öppnar och vi säkert kommer att få en lite ökad smittspridning igen.

Är det säkert att en tredje dos gör skyddet bättre?

– Ja, det kan man nog säga är säkert. Man får en väldigt god boostereffekt, det har man sett lite grann i de studier som finns. Men sedan är frågan hur långvarigt skyddet blir efter en tredje dos, det vet vi inte.

ANNONS