Det kan bli aktuellt med en tredje vaccindos längre fram, men just nu finns inget sådant behov, anser Anders Tegnell.