Fackförbunden på Näl har lämnat in en anmälan till Arbetsmiljöverket om stora brister i arbetsmiljön.